Projektinhallita

Tästä kategoriasta löydät projektin hallinta teoreettisesti lähestyvät materiaalit, mutta myös käytännön työkaluja ja pohjia. Pohjat on tehty Illusia Ry:n toimesta omaan ja jäsenten käyttöön, ellei toisin ole mainittu.

Älä poista materiaaleista tekijänoikeusmerkintöjä! Drive-dokumentteja pääset käyttämään tekemällä niistä kopion omaan kansioon.

Muista kreditoida tekstin kirjoittaa, jos lainaat otteita tai käytät sitä lähdemateriaalina.


Projektiaihio

Illusia Ry

Pohja on tarkoitettu peliprojektin ideointivaiheessa suunnitelmien kiteyttämiseksi ja esituotantovaiheen ohjaamisen tueksi. Keskeisten tavoitteiden ja menetelmien sekä vision määritteleminen projektin alkuvaiheissa toimii tehokkaana ohjausvälineenä tarkempia suunnitelmia luodessa. Projektiaihio kannattaa täyttää sen verran huolellisesti, että sitä voidaan käyttää projektin aikana reivisioinnin apuvälineenä. Projektiaihio ei ole projektisuunnitelma.

Avaa materiaali tästä


Aikataulupohja

Illusia Ry

Löyhästi GANTT-taulukkoon pohjaava apuväline eri työvaiheiden asettamiseksi aikajanalle sekä tätä kautta kausittaisen kuormituksen hahmottamiseksi. Taulukko toimii samalla hyvänä työvälineenä projektin osa-alueiden osittamisessa.

Avaa materiaali tästä


Projektiraamattu

Illusia Ry

Sotakarjut-larppia varten koostettu pohja, johon on tarkoitus kerätä koko peliprojektin ajan työryhmien osa-alueita koskevia linjavetoja, deadlineja, dataa ja päätöksiä. Toimii osiltaan myös projektisuunnitelmana, mutta raamatun on tarkoitus olla ajantasainen tietopankki projektista.

Avaa materiaali tästä